Medicinska škola "Dr Andra Jovanović" Šabac
  • Opremanje škola
  • Laboratorisjki nameštaj
  • Opremanje obrazovnih ustanova
  • Oprema za kabinete, laboratorisjki nameštaj